اي مفيد

گرفته یک ماجرا اندوه این دل

موسیقی متن کودکی
خیسی دستمال نارنجی بغض
کوچکی دست‌های تنهایی
کز کرده غمباد گرفته گوشه‌ای نمناک
دلتنگ تبسمی

نیستی
مثل همیشه نیستی
کودکی شاعر
ماجرایت را می سراید

یک ماجرا اندوه را ..

شرق چشم‌هایت را می‌خواهم مام لالائی ..

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 12 تیر 1389