اي مفيد

همین. که دوباره آغاز می‌شوم

نفس که می‌کشم
چیزی کم است

عطر تو را کم دارد
اردیبهشت من


هر چه آغاز هر سال نو،  تقویم تازه را تندتر ورق می‌زنی و به پایان صفحه‌ها می‌رسی، تقویم‌ها عمر تو را زودتر ورق می‌زنند و یک‌مرتبه می‌بینی چشم برهم زدنی یک سال دیگر از روز آغازت گذشت. ربع قرن از عمرت..

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 1 اردیبهشت 1389