اي مفيد

هذیان - 4 (مرثیه‌ای برای سیمرغ‌ها)

فرش کهنه و غبار آلوده‌ی روزها را قدم بزن
به تکرار چرخش زمین
روی ریل‌های قطار بچرخ

به انقراض نسل سیمرغ‌های اساطیری
پرواز جت‌ها را در آسمان به نظاره بنشین

به سکوت آواز قناری‌ها
با صدای گیتارت سکوت قرن‌ها را بشکن
و به یاد بود عطر خاک باران خورده
بوی الکل و دود سیگار و هوای سربی سحرگاهان را استشمام کن

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 15 اسفند 1387