همین حوالی ..

می‌بافم
خیال و قصه و موهای دخترکم ..

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 28 اردیبهشت 1393