قرآن كسی شنيده از اين دلنوازتر؟

سکوت کرده‌ای روضه‌خوان؟
به احترام قرآن....

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 26 آبان 1392