علی لای لای ..

 دارد
ساز غمناک‌ترین مرثیه‌ی جهان
کوک می‌شود ..

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 11 آبان 1392