ما را نسیم پرچم تو ..

دارد
دل مرده‌ی این شهر
زنده می‌شود

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 9 آبان 1392