گاه تا کربلا، گاه تا شام

مسلم 
به درهای بسته می‌خورد

زینب
دلش هزار راه می‌رود ...

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 21 مهر 1392