قانون بقای غربت

غربت از بین نمی‌رود
از کوچه‌ای به کوچه‌ی دیگر ...  +

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 21 مهر 1392