محرمـ

زینب
دلش شور می‌زند
از رسیدنش
ما
دلتنگ رسیدنش

...

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 19 مهر 1392