می‌ریزند بر زمین

دانه
دانه
بــرگـــــ

برگ
برگ
خاطـــره

قصه‌ی همیشه تکرار؛ پائــــیز ...

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 3 مهر 1392