یکی بود، یکی را به من برگرداند

همه‌ی قصه‌ی زندگی‌اش را پشت تاکسی نارنجی‌اش نوشته بود:
«امام رضا، ممنونم که به رضام شفا دادی»...

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 26 شهریور 1392