یکی بود یکی نبود - 10

اگر بودی، اگر یکّی نبودم
اگر یک قصه‌ی تکّی نبودم
کلاغ قصه شاید می‌رسیدُ
منم این‌قدر گنجشکی نبودم 

+

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 21 شهریور 1392