مرداب

نامرد
در سیاهی
فقدان مردی‌اش را پنهان کرده است

فروغ فرخزاد

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 13 شهریور 1392