برایت - 2

زن که باشی
گفتن از دلتنگی‌‌هایت
آسمان و ریسمان بافتن نمی‌خواهد

موهای بافته‌ات -که همیشه به یک کش موی ساده بند بوده- کافی‌ست
تا همه بدانند دلتنگ کسی هستی...

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 7 شهریور 1392