الیس الله بکاف عبده؟

تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار
کــه رحم اگـــر نکند مدعی خـــدا بکند ...


این‌روزها زیاد با خودم تکرارش می‌کنم

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 5 شهریور 1392