چقدر دسته گل اینجا به باد می‌رود...

هوای تهران

پَــر پَــر است...

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 4 شهریور 1392