من دلم روشن است

برگ‌ریز دامنم!
کمی سبزتر!
خدا را چه دیدی؟
شاید، پاییز امسال
با خودش بهار داشت..

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 28 مرداد 1392