روزهایم منتظرند...

روزهایت باید
در انتظار روزی بگذرد
که بر آن
مهر سفر کربلا خورده است..

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 3 مرداد 1392