اي مفيد

یاد

 

تو چرا دیگر آینه‌ها را دست کم می‌گیری؟
بانوی عطرها و آینه‌ها..

 

به نارنج های روی میز سوگند!
که از وقتی تو نیستی
انگشت‌های کشیده و باریک هیچ بانویی
نارنجی از درخت نچیده است
و برای عاشق ماندن من
همین عطر نارنج‌ها بس
که هنوز
از دامن تو برمی‌خیزد

 

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 7 بهمن 1387