اي مفيد

فصل سرد

 

برو خوبم
هر چی از فصل بهار برگای سبز مال تو
من اسیر ساقه‌های خشک پیچک می‌مونم
من اسیر فصل سرد غربت می‌مونم

راه رفتن واسه من
دستی از جنس خزونه
پری از جنس شکستن

شیشه عمر کمم
تو دست مرگه
فاصله بین من و تو
یه زمستونه که دستش
پره قندیلای یخ بسته‌ی سرده
هر چی‌ام ها بکنیم
خورشیدش ساکت و سرده
گرمی‌شم بغضای یخ بسته‌ی درده

برو خوبم
هر چی از فصل بهار برگای سبز  مال تو

بین ما فاصله
بغضه .. یخه .. درده ..
هوای دنیای ما سرده و سرده

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 8 آبان 1387