اي مفيد

صدای کودکی می‌آید از دور

 

صدای کودکی می آید از دور،
دلش لبخند می‌خواهد
صدای انفجار ظلم می‌آید

دل آن دختر 
کوچک
نوازش می کند از دور٬
عروسک های کوچک را..

دلم از دور می‌خواهد
که آن کودک٬ 
بگیرد در میان خود
زمین و خاک میهن را..

ولی افسوس
که مادر می رود با دود
که میهن می‌شود نابود
که مردی نیست
که انسان نیست

 

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 5 مهر 1387