اي مفيد

بیا برگرد ..

این‌همه بهار، این‌همه شکوفه..
خواستم بگویم بهارمان را، اردیبهشت‌مان را باور نکن ..
اینجا هم‌چنان چون همیشه زمستان است
و اردیبهشت بی‌تو بهشت که نه، جهنم است و اردی‌جهنم

و نرگس
گل زمستان است

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 5 اردیبهشت 1390