اي مفيد

و کجایی ؟

بهار قدم زنان به گَرد دست‌های یخ زده‌ی درختان می‌رسد
و دستی یکپارچه شکوفه به شاخه‌های خشک سیب می‌کشد
عطر شب‌بو به بوی باد و باران آمیخته است
و در این هیاهوی سبز
جای خالی قدم‌های توست
که در میان انبوه بغض‌های یخ‌زده‌ی من پیداست

دلم از این همه زیبایی بی‌تو گرفته است
قندیل اشک‌هایم
بی‌دست‌‌های گرم تو 
آب نمی‌شوند
و حجم انتظار من
وسعت سبز تو را می‌خواهد

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 25 اسفند 1386