اي مفيد

حوض کاشی دلتنگی

 

و بهار
خالی
افسرده
غمگین
و بی پایان لحظه‌هایی که نیستی

ای تازه‌ترین همیشه‌ی تکرار دلتنگی حوض خالی بی‌ماهی حیات من
مرا اندکی آغاز کن!

دلم گرفته است

و دل تو
در حوض فیروزه‌ی کدام حیاط
ماهی قرمز بهار شده است؟

 

من اینجا با تنهایی‌ام نشسته‌ام
و بهار
چون همیشه
فرصت سبز دلتنگی من شده است

بگو تا کدام بهار باید
لحظه‌های غمگین انتظار آمدنت را  بشمرم؟

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 24 اسفند 1386