اي مفيد

فصل پنجم

دروغ بزرگی ست گذر فصل‌ها. هیچ چیز در این دنیا نمی‌گذرد. هر روز به خیابان‌ها می‌روم. همه چیز همان است که روز قبل بود. دلگیر و سرد و خاکستری. ماه‌ها در خانه می‌مانم، بر که می‌گردم، باز همه چیز همان است که بود. دنیا بی‌تو همیشه چیزی کم دارد. همیشه همانی هست که بود. نه  می‌گذرد، نه تمام می‌شود. ایستاده است در همان لحظه‌ای که رفتی. شاید، در انتظار دستی، که بیاید و تقویم‌ها را به سمت تو ورق بزند.

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 29 دی 1389