اي مفيد

هذیان - 9

کبک من خروس نمی‌خواند
کبک من اولین برفی که آمد 
سرش را فرو کرد زیر آن..
کبک من سرما خورده است؛
کبک من آن قدر سرش را زیر برف نگه داشته، که سینه پهلو کرده است

کبک من دیگر بخواهد هم نمی تواند بخواند..
کبک من خروسک گرفته و در بستر بیماری‌ست.
کبک من تب کرده و هذیان می‌گوید
کبک من مدام نام کسی را می‌برد

کبک من دارد از دستم می‌رود..

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 22 دی 1389