اي مفيد

خیالی نازک

این روزها که آسمان قهر کرده، هفت سالگی‌ام را روی کاغذی نقاشی کرده‌امُ از پنجره‌ به آسمان سرک می‌کشیم. مادر نگران می‌گوید:

   - هوا سرد است!
      ژاکت اش را بپوشان. سرما نخورد!

چتری که می دهم دستش؛ باران می‌گیرد.

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 5 دی 1389