اي مفيد

سهم ما از بهشت

این‌بار تـو آدم باش، من حوا..
حالا که باغچه‌ی کوچک ما سیب ندارد
سیب از باغ همسایه می‌دزدیم!
شاید این بار خدا
به سیاره‌ای دیگر تبعیدمان کرد
سیاره‌ای بزرگ‌تر
آن‌قدر بزرگ
که اتاقی کوچک
قد بالشی مشترک
سهم تنهایی ما شود

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 7 آذر 1389