اي مفيد

خواهی آمد

حالا جمعه‌هایی‌ست که بی‌تو به سر می‌رسد هنوز
و می‌نشینیم به تماشای خونخواهی مختار..

بغضی‌ست در گلو «سرخ» هم‌رنگ کوچه
نباریده چون آسمان نینوا
در انتظار باران چون عطش کودکان
آتش گرفته بر نیزه‌ها چون قرآن

قیام تو «نامه» که نه زندگی‌ست
هم‌چون خونی تازه، جوشیده از بریده رگ‌های گلو
که جاری خواهد شد در رگ‌های زمین ..

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 14 آبان 1389