اي مفيد

بازی - 1 (مُردی..)

می گویم: این روزها احساس عروسکی را دارم که دل بچه را زده و به کناریش انداخته است. کناری که حتی فراموش کرده کجاست. شاید لابه‌لای خروارها کهنه عروسک و کاغذ مچاله.
می‌گوید: مگر عروسک احساس هم دارد؟
می‌گویم: نه. ندارم. از روزی که خواست عروسکش باشم، دیگر احساسی ندارم.

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 4 آبان 1389