اي مفيد

هنوز نیامده دلتنگ رفتنت شده‌ام

در این غربت سنگین خاله زنک بازی‌ها و مهمانی‌های زمینی یک ماه مهمان خدا شدن ذوق و شادمانی خاله‌بازی‌های معصومانه‌ی کودکانه را دارد.

«بدرود ای که هنوز فرا نرسیده از آمدنت شادمان بودیم و هنوز رخت برنبسته از رفتنت اندوهناک»
از مناجات وداع صحیفه سجادیه

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 19 مرداد 1389