// ۱۹ تیر ۰۱ ، ۲۰:۰۹

فهرست کد پیشواز مداحی با نوای حمید علیمی برای اپراتور همراه اول با امکان پخش آنلاین

تمام پیشوازهای حمید علیمی منتشر شده برای همراه اول

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - ای صدای دل شکسته 2

کد آوای انتظار همراه اول: 64686

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - جلوی آیینه

کد آوای انتظار همراه اول: 26914

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - سقای لب تشنگان

کد آوای انتظار همراه اول: 10328

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - نام زهرا 2

کد آوای انتظار همراه اول: 76421

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - داره میاد از صحرا

کد آوای انتظار همراه اول: 65610

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - مدینه

کد آوای انتظار همراه اول: 76390

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - ای ساربان

کد آوای انتظار همراه اول: 99242

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - یار و یاور من

کد آوای انتظار همراه اول: 76406

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - مهتاب منی

کد آوای انتظار همراه اول: 10385

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - روضه دل مردگیه

کد آوای انتظار همراه اول: 10733

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - نرو 3

کد آوای انتظار همراه اول: 76397

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - یه شهر غربت

کد آوای انتظار همراه اول: 78533

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - گلی گم کرده ام

کد آوای انتظار همراه اول: 68088

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - گدای کرم

کد آوای انتظار همراه اول: 76430

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - یعنی میشه ببینم

کد آوای انتظار همراه اول: 26921

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - فاطمه بنیان گذاره 1

کد آوای انتظار همراه اول: 64688

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - ماه تابانم علی

کد آوای انتظار همراه اول: 26467

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - به مادرت قسم

کد آوای انتظار همراه اول: 26462

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - مرغ دلم پر میزنه

کد آوای انتظار همراه اول: 10322

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - آقا جان حسین 1

کد آوای انتظار همراه اول: 10254

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - برادر

کد آوای انتظار همراه اول: 68971

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - چشمای بارونی

کد آوای انتظار همراه اول: 69423

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - مادر

کد آوای انتظار همراه اول: 76388

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - اگر نمی خواستی منو

کد آوای انتظار همراه اول: 69323

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - من کجا دیدن ماه محرم

کد آوای انتظار همراه اول: 69421

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - چشمه آب

کد آوای انتظار همراه اول: 69329

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - شبای قدر

کد آوای انتظار همراه اول: 10417

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - من و ماه محرم

کد آوای انتظار همراه اول: 69347

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - ابر و باد و مه 2

کد آوای انتظار همراه اول: 65612

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - آمده ام

کد آوای انتظار همراه اول: 76344

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - تنها نگذار

کد آوای انتظار همراه اول: 78514

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - بیا عمه

کد آوای انتظار همراه اول: 69002

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - یا رب بنگر

کد آوای انتظار همراه اول: 62735

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - ارباب غریب

کد آوای انتظار همراه اول: 69348

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - خرابه ها

کد آوای انتظار همراه اول: 26480

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - گل ارغوان

کد آوای انتظار همراه اول: 76382

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - باقر العلوم

کد آوای انتظار همراه اول: 76338

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - مناجات امام حسین 2

کد آوای انتظار همراه اول: 10251

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - یوسف ام البنین

کد آوای انتظار همراه اول: 69334

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - یه آسمون بارون

کد آوای انتظار همراه اول: 26487

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - دلم گرفت

کد آوای انتظار همراه اول: 99223

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - دو تا گنبد طلایی

کد آوای انتظار همراه اول: 78519

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - حسین وای

کد آوای انتظار همراه اول: 69339

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - مهتاب من

کد آوای انتظار همراه اول: 78531

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - پرستوی مهاجرم

کد آوای انتظار همراه اول: 76400

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - مظلوم کربلا

کد آوای انتظار همراه اول: 69415

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - زیباترین آوای من

کد آوای انتظار همراه اول: 69361

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - منو تنها نگذار

کد آوای انتظار همراه اول: 26918

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - هوای دیدن حرم

کد آوای انتظار همراه اول: 68065

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - غم غربت

کد آوای انتظار همراه اول: 62740

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - حواست هست

کد آوای انتظار همراه اول: 26911

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - هوای ماتمت

کد آوای انتظار همراه اول: 99225

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - شال مشکی

کد آوای انتظار همراه اول: 78488

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - دیوانه شو

کد آوای انتظار همراه اول: 10256

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - دلم پر زده مدینه

کد آوای انتظار همراه اول: 10428

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - چشمه های جوشان

کد آوای انتظار همراه اول: 69420

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - علی ولی الله

کد آوای انتظار همراه اول: 76343

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - خنده لشگر

کد آوای انتظار همراه اول: 10379

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - دل پر خون

کد آوای انتظار همراه اول: 69326

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - تمام هستی من

کد آوای انتظار همراه اول: 78513

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - مادر نیمه جون

کد آوای انتظار همراه اول: 76389

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - میباره آسمون

کد آوای انتظار همراه اول: 69350

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - آرزومه بیام کربلا

کد آوای انتظار همراه اول: 65585

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - من میمیرم 2

کد آوای انتظار همراه اول: 26478

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - عمو نمیشه باورم

کد آوای انتظار همراه اول: 65575

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - خواب بابامو دیدم

کد آوای انتظار همراه اول: 10725

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - بی تو تنهاوغریبم

کد آوای انتظار همراه اول: 62673

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - غم تو

کد آوای انتظار همراه اول: 81246

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - رسیده محضرت عمو

کد آوای انتظار همراه اول: 62764

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - امشب عزا گرفته

کد آوای انتظار همراه اول: 76415

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - بی وفایی

کد آوای انتظار همراه اول: 78511

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - یا حسین (ع)

کد آوای انتظار همراه اول: 65580

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - عبد شهید بی کفن

کد آوای انتظار همراه اول: 76432

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - ششمین قرآن ناطق

کد آوای انتظار همراه اول: 78502

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - حسین در کربلا

کد آوای انتظار همراه اول: 10315

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - پناه عالمین

کد آوای انتظار همراه اول: 76399

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - حسین جان آقام

کد آوای انتظار همراه اول: 26483

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - دلم هواتو کرده

کد آوای انتظار همراه اول: 69332

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - ای گل پیامبر

کد آوای انتظار همراه اول: 78489

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - این شبا

کد آوای انتظار همراه اول: 26913

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - غربت ارباب

کد آوای انتظار همراه اول: 99222

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - آقای من حسین

کد آوای انتظار همراه اول: 10253

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - گنبد زرد

کد آوای انتظار همراه اول: 68058

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - پناهم بده

کد آوای انتظار همراه اول: 81243

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - دل من تو کربلاته 2

کد آوای انتظار همراه اول: 10468

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - غرق آه و درد

کد آوای انتظار همراه اول: 76385

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - دعا کن برا خودت 2

کد آوای انتظار همراه اول: 64683

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - یا اباصالح المهدی

کد آوای انتظار همراه اول: 10347

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - اربابم نظر داره

کد آوای انتظار همراه اول: 62697

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - دل من غصه نخور

کد آوای انتظار همراه اول: 10321

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - کاسه شیر

کد آوای انتظار همراه اول: 10408

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - آب مشک ابوالفضل

کد آوای انتظار همراه اول: 68972

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - مانند مادرم

کد آوای انتظار همراه اول: 26479

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - میخوام محرمی باشم

کد آوای انتظار همراه اول: 99229

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - ثار الله حسین

کد آوای انتظار همراه اول: 62694

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - عشقای عالم

کد آوای انتظار همراه اول: 68999

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - هرکی حرم رفته

کد آوای انتظار همراه اول: 65582

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - پیرم کردی

کد آوای انتظار همراه اول: 68991

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - صاحب علم

کد آوای انتظار همراه اول: 78486

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - اسب من ذوالجناح

کد آوای انتظار همراه اول: 10319

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - خوش بحال زایر کربلا

کد آوای انتظار همراه اول: 26916

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - بیا

کد آوای انتظار همراه اول: 89011

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - از نفسات حس میکنم

کد آوای انتظار همراه اول: 64679

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - مسلم بن عقیل 2

کد آوای انتظار همراه اول: 76342

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - اشک روان

کد آوای انتظار همراه اول: 76310

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - علی بابا

کد آوای انتظار همراه اول: 10352

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - من آرزومه

کد آوای انتظار همراه اول: 68989

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - سلام ای تشنه لب

کد آوای انتظار همراه اول: 99240

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - میباره

کد آوای انتظار همراه اول: 68064

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - جونم فدات حسین

کد آوای انتظار همراه اول: 10381

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - سلام من به محرم

کد آوای انتظار همراه اول: 10344

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - بنگر به حال زارم

کد آوای انتظار همراه اول: 76312

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - علی کیست 2

کد آوای انتظار همراه اول: 76423

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - شور و نوا

کد آوای انتظار همراه اول: 69336

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - ای صدای دل شکسته 3

کد آوای انتظار همراه اول: 64687

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - حضرت باقر

کد آوای انتظار همراه اول: 76339

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - غریب مادر

کد آوای انتظار همراه اول: 69359

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - عزیز دل فاطمه

کد آوای انتظار همراه اول: 69447

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - صدای بارون پیچید 1

کد آوای انتظار همراه اول: 65532

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - چنگی به دل نمی زنه

کد آوای انتظار همراه اول: 69330

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - داره اربعین میاد

کد آوای انتظار همراه اول: 26463

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - ابن رضا

کد آوای انتظار همراه اول: 76311

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - تو حسین بچگیمی

کد آوای انتظار همراه اول: 26907

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - عاشقتم

کد آوای انتظار همراه اول: 10721

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - آقای با کرم

کد آوای انتظار همراه اول: 99234

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - غروب خورشید

کد آوای انتظار همراه اول: 76398

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - آقام آقام

کد آوای انتظار همراه اول: 89007

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - شرف زمین صنم زمان 3

کد آوای انتظار همراه اول: 64567

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - یا حبیبی 2

کد آوای انتظار همراه اول: 10263

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - اختر برج نبوی

کد آوای انتظار همراه اول: 65594

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - ای که بوی فاطمه 1

کد آوای انتظار همراه اول: 64563

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - نام زهرا 1

کد آوای انتظار همراه اول: 76394

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - وضو در خون

کد آوای انتظار همراه اول: 10345

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - خیلی سخته

کد آوای انتظار همراه اول: 26915

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - تویی حاکم و سلطان

کد آوای انتظار همراه اول: 76429

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - معبود می گوید حسین

کد آوای انتظار همراه اول: 10325

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - لعنت به شامیا

کد آوای انتظار همراه اول: 10723

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - حسین جان

کد آوای انتظار همراه اول: 68986

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - کربلا 1

کد آوای انتظار همراه اول: 68011

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - لالالا لالایی

کد آوای انتظار همراه اول: 26474

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - نوشته شده

کد آوای انتظار همراه اول: 78484

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - آفتاب تابان

کد آوای انتظار همراه اول: 69419

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - رفتی ندیدی

کد آوای انتظار همراه اول: 68992

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - قسم

کد آوای انتظار همراه اول: 76379

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - منو رها نکن

کد آوای انتظار همراه اول: 89016

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - کاروان حسین

کد آوای انتظار همراه اول: 69417

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - دوست دارم یا فاطمه

کد آوای انتظار همراه اول: 76405

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - یا حبیبی 1

کد آوای انتظار همراه اول: 10262

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - یل ام البنین

کد آوای انتظار همراه اول: 10339

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - شرف زمین صنم زمان 2

کد آوای انتظار همراه اول: 64566

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - غیرت خدایی

کد آوای انتظار همراه اول: 70050

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - بازم محرم اومد 2

کد آوای انتظار همراه اول: 68059

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - علی یا علی

کد آوای انتظار همراه اول: 78485

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - ماه می گوید حسین

کد آوای انتظار همراه اول: 10324

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - جمعه شد و دلبر نیومد

کد آوای انتظار همراه اول: 78500

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - مرتضی مخلوق اول

کد آوای انتظار همراه اول: 78483

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - ز عشقه

کد آوای انتظار همراه اول: 68998

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - حضرت معصومه

کد آوای انتظار همراه اول: 10446

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - غم جدایی

کد آوای انتظار همراه اول: 76414

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - شبی با ساقی

کد آوای انتظار همراه اول: 10323

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - رسم زمونه

کد آوای انتظار همراه اول: 76409

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - شیر بی باک علی

کد آوای انتظار همراه اول: 76454

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - به سویت آمدم

کد آوای انتظار همراه اول: 10316

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - حسین تو رو دارم

کد آوای انتظار همراه اول: 99241

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - آقا جان حسین 2

کد آوای انتظار همراه اول: 10255

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - تویی کعبه دل ها

کد آوای انتظار همراه اول: 76427

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - در آرزوی شهادت

کد آوای انتظار همراه اول: 69342

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - غروب کوچه

کد آوای انتظار همراه اول: 76381

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - عزیز آسمونی

کد آوای انتظار همراه اول: 69335

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - غیرت خدایی

کد آوای انتظار همراه اول: 78527

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - انقدعزا واسه چی

کد آوای انتظار همراه اول: 10732

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - اشک روضه

کد آوای انتظار همراه اول: 10722

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - تو خیلی وقته زندگیمی

کد آوای انتظار همراه اول: 10740

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - پسر فاطمه

کد آوای انتظار همراه اول: 81248

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - مناجات امام حسین 3

کد آوای انتظار همراه اول: 10252

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - روضه ها برپا میشه

کد آوای انتظار همراه اول: 99230

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - اوای دلم

کد آوای انتظار همراه اول: 68975

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - لحظه آخر رسیده

کد آوای انتظار همراه اول: 10412

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - دلم میل کربلا دارد

کد آوای انتظار همراه اول: 10427

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - میشم غلامت

کد آوای انتظار همراه اول: 65586

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - دامن کشان رفتی

کد آوای انتظار همراه اول: 64530

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - دل بی قرار

کد آوای انتظار همراه اول: 69328

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - نرفتم کربلا

کد آوای انتظار همراه اول: 62683

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - بابا ببین

کد آوای انتظار همراه اول: 26461

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - مهمان حرم

کد آوای انتظار همراه اول: 10729

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - نذر روضه هات

کد آوای انتظار همراه اول: 69352

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - مسموم وا اماما

کد آوای انتظار همراه اول: 78506

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - یلدای من

کد آوای انتظار همراه اول: 10380

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - از بهر چه بابا

کد آوای انتظار همراه اول: 68049

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - چند وقته که ندیدمت

کد آوای انتظار همراه اول: 62674

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - شرف زمین صنم زمان 1

کد آوای انتظار همراه اول: 64565

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - بی حب تو

کد آوای انتظار همراه اول: 26475

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - الهی کم نشه سایه ات

کد آوای انتظار همراه اول: 10726

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - خداحافظ حسین غریبم

کد آوای انتظار همراه اول: 76455

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - عجب رسمیه

کد آوای انتظار همراه اول: 62762

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - ذکر دل بی تابمی

کد آوای انتظار همراه اول: 10744

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - دل های بی تاب

کد آوای انتظار همراه اول: 64678

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - میل حرم

کد آوای انتظار همراه اول: 68055

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - سپهر غم

کد آوای انتظار همراه اول: 78520

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - گریه زم زم

کد آوای انتظار همراه اول: 76437

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - بسه غصه بسه غم

کد آوای انتظار همراه اول: 10731

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - دل پر از درد

کد آوای انتظار همراه اول: 68098

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - شبهای بی قراری

کد آوای انتظار همراه اول: 69343

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - میان ویرونه

کد آوای انتظار همراه اول: 68095

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - سپهدار حسین

کد آوای انتظار همراه اول: 10327

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - شور حسین

کد آوای انتظار همراه اول: 89010

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - چقدر سخته

کد آوای انتظار همراه اول: 81247

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - ای جوانان بنی هاشم

کد آوای انتظار همراه اول: 64528

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - غرق در خون

کد آوای انتظار همراه اول: 10415

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - دست بابام خونی شده

کد آوای انتظار همراه اول: 62672

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - دل پر غم من

کد آوای انتظار همراه اول: 78499

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - بی بی

کد آوای انتظار همراه اول: 76387

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - داغ تو

کد آوای انتظار همراه اول: 68973

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - حب حسین

کد آوای انتظار همراه اول: 10735

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - دلم مثل کبوتر

کد آوای انتظار همراه اول: 65592

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - یه مدینه یه بقیع

کد آوای انتظار همراه اول: 26488

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - نگاه من مونده به در

کد آوای انتظار همراه اول: 62678

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - خرابه چراغونه امشب

کد آوای انتظار همراه اول: 65583

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - دل یتیم

کد آوای انتظار همراه اول: 65579

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - پر شکسته

کد آوای انتظار همراه اول: 69351

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - زمین کربلا

کد آوای انتظار همراه اول: 68100

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - علی امام من است

کد آوای انتظار همراه اول: 81245

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - کوچه های شهر

کد آوای انتظار همراه اول: 65600

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - امیر کرم

کد آوای انتظار همراه اول: 68056

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - ای تشنه لب

کد آوای انتظار همراه اول: 68087

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - بیمار علی

کد آوای انتظار همراه اول: 78494

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - کلاه خود

کد آوای انتظار همراه اول: 69003

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - به اذن و مدد

کد آوای انتظار همراه اول: 68060

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - شبی که دل غم می گیره

کد آوای انتظار همراه اول: 69357

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - حیدر کرار

کد آوای انتظار همراه اول: 76425

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - بیا عمه

کد آوای انتظار همراه اول: 78512

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - ای همه هستیم

کد آوای انتظار همراه اول: 76416

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - حیدریم

کد آوای انتظار همراه اول: 78515

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - کربلا رویامه

کد آوای انتظار همراه اول: 26471

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - السلام 1

کد آوای انتظار همراه اول: 69424

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - عاشقی

کد آوای انتظار همراه اول: 76411

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - دل نکند از ولای تو

کد آوای انتظار همراه اول: 10724

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - کلاه خود

کد آوای انتظار همراه اول: 78529

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - محراب

کد آوای انتظار همراه اول: 78530

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - امیر و مقتدا

کد آوای انتظار همراه اول: 10425

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - سوز ماتم

کد آوای انتظار همراه اول: 10413

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - نیمه شب قدر

کد آوای انتظار همراه اول: 76380

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - دلم رو صاف میکنم

کد آوای انتظار همراه اول: 10742

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - یا حسین

کد آوای انتظار همراه اول: 68995

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - امیری حسین

کد آوای انتظار همراه اول: 76438

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - فاطمه جان 1

کد آوای انتظار همراه اول: 76403

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - بوی سیب

کد آوای انتظار همراه اول: 68099

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - خوش بحال زایر کربلا

کد آوای انتظار همراه اول: 26473

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - کوفه شده قتلگاه حیدر

کد آوای انتظار همراه اول: 78481

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - یا فاطمه 1

کد آوای انتظار همراه اول: 76407

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - لا اله الا الله ربی

کد آوای انتظار همراه اول: 65529

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - ساقی کوثر علی

کد آوای انتظار همراه اول: 26469

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - غم خرابه

کد آوای انتظار همراه اول: 10430

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - بهار علی

کد آوای انتظار همراه اول: 76401

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - کنج حجره

کد آوای انتظار همراه اول: 76340

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - من همینم

کد آوای انتظار همراه اول: 68092

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - دل زاره من

کد آوای انتظار همراه اول: 65589

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - نرفتم کربلا

کد آوای انتظار همراه اول: 65581

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - عمه زینب

کد آوای انتظار همراه اول: 78526

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - آخه این درسته

کد آوای انتظار همراه اول: 68978

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - یاس می گوید حسین

کد آوای انتظار همراه اول: 10326

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - آقاجون چشم براتم

کد آوای انتظار همراه اول: 10343

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - دلم کرده بهونه حسین

کد آوای انتظار همراه اول: 10346

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - ابن الرضا

کد آوای انتظار همراه اول: 65595

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - تو پایان این ماجرایی

کد آوای انتظار همراه اول: 10741

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - نم نم اشک

کد آوای انتظار همراه اول: 68097

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - میوه قلب مادرم

کد آوای انتظار همراه اول: 10349

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - غریب من

کد آوای انتظار همراه اول: 10471

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - شهید شهود شهادت حسین

کد آوای انتظار همراه اول: 69448

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - نفس میکشم

کد آوای انتظار همراه اول: 68977

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - دوست دارم

کد آوای انتظار همراه اول: 68066

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - گل یاس علی

کد آوای انتظار همراه اول: 78505

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - کبوتر دلم

کد آوای انتظار همراه اول: 78504

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - میمیریم عاقبت

کد آوای انتظار همراه اول: 99231

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - دل بردی از من

کد آوای انتظار همراه اول: 78518

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - فاطمه سادات اومده

کد آوای انتظار همراه اول: 10445

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - خاک در سامره

کد آوای انتظار همراه اول: 78497

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - علی کیست

کد آوای انتظار همراه اول: 78525

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - دنیا

کد آوای انتظار همراه اول: 89013

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - ای بی کفن

کد آوای انتظار همراه اول: 99227

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - یوسف کربلای من

کد آوای انتظار همراه اول: 10350

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - آرزوهای رباب

کد آوای انتظار همراه اول: 68994

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - سلام میدم

کد آوای انتظار همراه اول: 69356

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - بی همتا

کد آوای انتظار همراه اول: 69349

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - تو نگاهم نکنی

کد آوای انتظار همراه اول: 26920

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - دلم دوباره آقا گرفته

کد آوای انتظار همراه اول: 26925

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - قسم به پرچم عزات

کد آوای انتظار همراه اول: 62679

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - ای جان جهان قربانت

کد آوای انتظار همراه اول: 64684

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - از غمت سوزم

کد آوای انتظار همراه اول: 10320

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - حسین

کد آوای انتظار همراه اول: 70048

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - سینه زنات

کد آوای انتظار همراه اول: 68984

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - یا رب الکریم

کد آوای انتظار همراه اول: 68089

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - بسم الله روضه خون 2

کد آوای انتظار همراه اول: 65615

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - از داغ زینب 2

کد آوای انتظار همراه اول: 65587

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - همه هستیم

کد آوای انتظار همراه اول: 89015

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - غریبه

کد آوای انتظار همراه اول: 68976

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - کربلا 2

کد آوای انتظار همراه اول: 68012

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - زخم کهنه

کد آوای انتظار همراه اول: 76431

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - اشکم پاک میکنم

کد آوای انتظار همراه اول: 68979

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - کشتی شکست خورده

کد آوای انتظار همراه اول: 62691

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - شبهایی که

کد آوای انتظار همراه اول: 68997

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - خدای کرم

کد آوای انتظار همراه اول: 69360

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - در بین بستر افتاده

کد آوای انتظار همراه اول: 64680

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - ابر و باد و مه 3

کد آوای انتظار همراه اول: 65613

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - بستر لاله گون حیدر

کد آوای انتظار همراه اول: 78510

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - شکسته بال

کد آوای انتظار همراه اول: 69325

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - زیر نور خورشیدی

کد آوای انتظار همراه اول: 26923

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - عازم دیدار یارم

کد آوای انتظار همراه اول: 65599

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - سوز و آه

کد آوای انتظار همراه اول: 76309

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - غم و غربت همیشه

کد آوای انتظار همراه اول: 10429

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - خانه شعله ور

کد آوای انتظار همراه اول: 76386

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - بسم الله روضه خون 3

کد آوای انتظار همراه اول: 65616

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - بوی کربلا

کد آوای انتظار همراه اول: 78491

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - از غم تو

کد آوای انتظار همراه اول: 65596

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - من نترسم

کد آوای انتظار همراه اول: 78482

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - همه هستیم حسین

کد آوای انتظار همراه اول: 10258

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - بی تو به سر نمی شود

کد آوای انتظار همراه اول: 26482

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - از همه بریدم

کد آوای انتظار همراه اول: 89006

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - علی امام من

کد آوای انتظار همراه اول: 26460

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - دلم توی مدینست

کد آوای انتظار همراه اول: 64681

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - یا جواد ایمه

کد آوای انتظار همراه اول: 76313

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - هستیم

کد آوای انتظار همراه اول: 68985

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - ستاره شب های من

کد آوای انتظار همراه اول: 76418

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - عشق و طراوت

کد آوای انتظار همراه اول: 65526

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - از داغ زینب 1

کد آوای انتظار همراه اول: 65578

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - فضای خونه

کد آوای انتظار همراه اول: 76378

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - اسمت که میاد

کد آوای انتظار همراه اول: 68982

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - دادی پرچمتو به دستم

کد آوای انتظار همراه اول: 62671

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - به ابی انت و امی

کد آوای انتظار همراه اول: 89004

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - کرب و بلا غوغا شده

کد آوای انتظار همراه اول: 65577

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - شاه وفا

کد آوای انتظار همراه اول: 10261

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - گل رعنا

کد آوای انتظار همراه اول: 76384

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - منو کربلا ببر

کد آوای انتظار همراه اول: 64529

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - امشب و خرابه

کد آوای انتظار همراه اول: 64531

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - هوای زیارت کرببلا

کد آوای انتظار همراه اول: 26912

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - بابا نبودی ببینی

کد آوای انتظار همراه اول: 65584

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - زایر پیکر توام

کد آوای انتظار همراه اول: 10351

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - به من خسته ی غم زده

کد آوای انتظار همراه اول: 64527

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - مادر ندارد

کد آوای انتظار همراه اول: 68091

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - آسمونی می شم

کد آوای انتظار همراه اول: 89005

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - با گریه های بی صدا

کد آوای انتظار همراه اول: 62670

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - حریم فاطمیه

کد آوای انتظار همراه اول: 76412

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - قدر قدرت اباالفضل

کد آوای انتظار همراه اول: 26910

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - شب هجران

کد آوای انتظار همراه اول: 68062

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - شب قدر و حال و هوام

کد آوای انتظار همراه اول: 99238

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - رفتی با ذکر یا علی

کد آوای انتظار همراه اول: 10734

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - پر می کشم

کد آوای انتظار همراه اول: 69354

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - دلتنگ حرم

کد آوای انتظار همراه اول: 99235

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - اشک غریبی

کد آوای انتظار همراه اول: 70051

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - عشق مادر

کد آوای انتظار همراه اول: 89012

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - یاد عطش

کد آوای انتظار همراه اول: 69422

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - خاک پای زایرم

کد آوای انتظار همراه اول: 10386

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - حیدر

کد آوای انتظار همراه اول: 26468

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - شایسته وصال تو

کد آوای انتظار همراه اول: 78501

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - رو به ایوان طلا

کد آوای انتظار همراه اول: 76345

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - خدا ثنا خواند

کد آوای انتظار همراه اول: 10340

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - عباس دلاور

کد آوای انتظار همراه اول: 68051

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - شمیم گل یاس

کد آوای انتظار همراه اول: 10353

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - حالم خرابه

کد آوای انتظار همراه اول: 26924

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - شدی مثل اکبر

کد آوای انتظار همراه اول: 89019

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - تا همیشه توی قلب منی

کد آوای انتظار همراه اول: 99237

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - نه لوح نه قلم بود

کد آوای انتظار همراه اول: 65531

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - علم می زنم

کد آوای انتظار همراه اول: 69416

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - صاحب زمان گم کرده ام

کد آوای انتظار همراه اول: 78522

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - عشق زینب

کد آوای انتظار همراه اول: 26465

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - در باغ رو کی دیده

کد آوای انتظار همراه اول: 76413

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - غم و درد

کد آوای انتظار همراه اول: 68096

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - از حجر تو

کد آوای انتظار همراه اول: 65597

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - بسم الله روضه خون 1

کد آوای انتظار همراه اول: 65614

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - ای که به قم قدر 1

کد آوای انتظار همراه اول: 64561

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - نیمه شب ها

کد آوای انتظار همراه اول: 65588

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - بطلب حرم حسین

کد آوای انتظار همراه اول: 26484

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - کی میتونه زنده کنه

کد آوای انتظار همراه اول: 10720

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - وای خدایا

کد آوای انتظار همراه اول: 78487

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - ماتم تو می کشد مرا

کد آوای انتظار همراه اول: 10377

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - بوی عاشورا

کد آوای انتظار همراه اول: 76314

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - آرزوی ارباب

کد آوای انتظار همراه اول: 89014

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - از دل شب

کد آوای انتظار همراه اول: 69324

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - برادر بی کفن

کد آوای انتظار همراه اول: 69450

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - کربلا رویای منه

کد آوای انتظار همراه اول: 26472

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - دعا کن برا خودت 1

کد آوای انتظار همراه اول: 64682

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - قهر مکن

کد آوای انتظار همراه اول: 76346

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - شبه پیغمبره

کد آوای انتظار همراه اول: 10736

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - بیا بریم

کد آوای انتظار همراه اول: 99224

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - هیچ جا کربلا نمیشه

کد آوای انتظار همراه اول: 26481

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - یاد داری

کد آوای انتظار همراه اول: 69000

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - یه زایر

کد آوای انتظار همراه اول: 65591

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - کجا میخوای بری

کد آوای انتظار همراه اول: 62676

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - زینب زینب

کد آوای انتظار همراه اول: 69004

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - داغ زینب

کد آوای انتظار همراه اول: 70049

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - امیرالمومنین حیدر

کد آوای انتظار همراه اول: 81250

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - هوای کربلا

کد آوای انتظار همراه اول: 89009

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - ما بی سر و سامانیم

کد آوای انتظار همراه اول: 10317

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - تو کجا و من کجا

کد آوای انتظار همراه اول: 62680

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - به خدا برای تو 1

کد آوای انتظار همراه اول: 65527

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - برادر ببین

کد آوای انتظار همراه اول: 64526

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - بارون گریه

کد آوای انتظار همراه اول: 89008

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - عالم میدونن

کد آوای انتظار همراه اول: 78524

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - ای که به قم قدر 2

کد آوای انتظار همراه اول: 64562

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - شلوغه قتلگاه

کد آوای انتظار همراه اول: 10738

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - کجا بمیرم

کد آوای انتظار همراه اول: 10382

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - سجده آخر

کد آوای انتظار همراه اول: 10411

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - خدایا از مدینه

کد آوای انتظار همراه اول: 78480

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - عرش خدا

کد آوای انتظار همراه اول: 69340

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - بیچاره اون که

کد آوای انتظار همراه اول: 65576

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - شیر سرخ عربستان

کد آوای انتظار همراه اول: 76453

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - علمدار دوم

کد آوای انتظار همراه اول: 68970

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - ای امام کعبه

کد آوای انتظار همراه اول: 10414

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - آقا سلام

کد آوای انتظار همراه اول: 68054

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - یا امام صادق

کد آوای انتظار همراه اول: 10470

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - دوره گردم

کد آوای انتظار همراه اول: 26909

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - السلام علی الحسین

کد آوای انتظار همراه اول: 68057

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - قلبم سرای تو

کد آوای انتظار همراه اول: 68983

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - سرسلسله ی عشق

کد آوای انتظار همراه اول: 64532

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - ای گل لیلا

کد آوای انتظار همراه اول: 10376

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - ای که بوی فاطمه 2

کد آوای انتظار همراه اول: 64564

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - من میمیرم 1

کد آوای انتظار همراه اول: 26477

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - یا ثارالله

کد آوای انتظار همراه اول: 65590

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - گل خزان شده

کد آوای انتظار همراه اول: 76383

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - نیلوفر باغ رویای من

کد آوای انتظار همراه اول: 69353

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - کشته مرا

کد آوای انتظار همراه اول: 10318

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - فاطمه بنیان گذاره 2

کد آوای انتظار همراه اول: 64689

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - برسان پیام ما را

کد آوای انتظار همراه اول: 10348

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - یه بار امتحان کن

کد آوای انتظار همراه اول: 10743

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - منو ول نکن

کد آوای انتظار همراه اول: 26919

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - می خوام زیبا بمیرم

کد آوای انتظار همراه اول: 10378

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - امید دارم آقا

کد آوای انتظار همراه اول: 99236

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - میر و علمدار قبیله

کد آوای انتظار همراه اول: 10264

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - فدای سقا خونت

کد آوای انتظار همراه اول: 78528

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - ابن الجواد

کد آوای انتظار همراه اول: 65593

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - حرمت خیلی قشنگه

کد آوای انتظار همراه اول: 69337

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - گوهر نایاب عشق

کد آوای انتظار همراه اول: 76420

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - مثل غروبای مدینست

کد آوای انتظار همراه اول: 10730

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - آسمونا خون میبارن

کد آوای انتظار همراه اول: 10469

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - ذکر لب ما حسین شد

کد آوای انتظار همراه اول: 69449

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - ضریح

کد آوای انتظار همراه اول: 78523

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - عشق انبیا

کد آوای انتظار همراه اول: 10426

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - دل سرگردون

کد آوای انتظار همراه اول: 68063

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - پیراهن مشکی

کد آوای انتظار همراه اول: 69327

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - تویی همه وجودم

کد آوای انتظار همراه اول: 67344

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - نرو نرو

کد آوای انتظار همراه اول: 78532

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - بابا جون

کد آوای انتظار همراه اول: 10410

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - بچه بودم

کد آوای انتظار همراه اول: 68974

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - عموی خوبم

کد آوای انتظار همراه اول: 10384

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - غم غربت مدینه

کد آوای انتظار همراه اول: 76393

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - معجزه عشقت

کد آوای انتظار همراه اول: 26917

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - یا رب مولا علی

کد آوای انتظار همراه اول: 10418

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - محرم سلام

کد آوای انتظار همراه اول: 69418

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - میباره از آسمون

کد آوای انتظار همراه اول: 65530

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - شیعه یعنی

کد آوای انتظار همراه اول: 65522

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - باب القبله

کد آوای انتظار همراه اول: 26908

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - میسوزه دلم

کد آوای انتظار همراه اول: 68094

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - آوای زنگ قافله

کد آوای انتظار همراه اول: 69413

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - وفا نداره

کد آوای انتظار همراه اول: 89017

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - عشق حسین یار منه

کد آوای انتظار همراه اول: 10341

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - حجله

کد آوای انتظار همراه اول: 69333

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - علی هو علی حق

کد آوای انتظار همراه اول: 10342

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - با قلب شکسته

کد آوای انتظار همراه اول: 78509

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - مرا بکش به قتلگاه

کد آوای انتظار همراه اول: 99239

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - خیلی وقته

کد آوای انتظار همراه اول: 68988

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - تویی ارباب و امامم

کد آوای انتظار همراه اول: 69358

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - یه وقتا

کد آوای انتظار همراه اول: 26922

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - نام تو بر لبم

کد آوای انتظار همراه اول: 81244

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - خورشید امیدم

کد آوای انتظار همراه اول: 68090

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - خاک بین الحرمین

کد آوای انتظار همراه اول: 68061

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - آبروی دو عالم

کد آوای انتظار همراه اول: 69338

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - ذکر یا حسن

کد آوای انتظار همراه اول: 76426

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - هوس کرب و بلا

کد آوای انتظار همراه اول: 69414

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - ای صدای دل شکسته 1

کد آوای انتظار همراه اول: 64685

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - دلم با غمت آغشته بود

کد آوای انتظار همراه اول: 10383

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - السلام 2

کد آوای انتظار همراه اول: 69425

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - منم باید برم

کد آوای انتظار همراه اول: 99226

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - عمه زینب

کد آوای انتظار همراه اول: 69001

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - عشقبازان کوی حسین

کد آوای انتظار همراه اول: 10257

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - داغ زینب

کد آوای انتظار همراه اول: 68981

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - فرق خونی

کد آوای انتظار همراه اول: 10409

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - عشق سامره

کد آوای انتظار همراه اول: 65598

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - تک سوار عرب

کد آوای انتظار همراه اول: 10739

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - گوهر ناب علی

کد آوای انتظار همراه اول: 78479

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - دل شکسته

کد آوای انتظار همراه اول: 81249

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - یا ضیغم المهمهم

کد آوای انتظار همراه اول: 26486

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - میخونه دل خسته

کد آوای انتظار همراه اول: 68093

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - یاد کرب و بلا

کد آوای انتظار همراه اول: 76428

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - روی نیزه غریبی

کد آوای انتظار همراه اول: 69355

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - اشک غریبی

کد آوای انتظار همراه اول: 78508

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - جز حسین یاری ندارم

کد آوای انتظار همراه اول: 62682

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - یا فاطمه 2

کد آوای انتظار همراه اول: 76408

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - روز الست

کد آوای انتظار همراه اول: 65574

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - منم همون سه ساله

کد آوای انتظار همراه اول: 62699

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - خسته شدم

کد آوای انتظار همراه اول: 68996

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - به روی ماهت

کد آوای انتظار همراه اول: 78492

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - سر زلف آقا

کد آوای انتظار همراه اول: 69331

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - نرو 2

کد آوای انتظار همراه اول: 76396

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - اونی که

کد آوای انتظار همراه اول: 68990

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - علی یا الله

کد آوای انتظار همراه اول: 76424

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - جانم علی

کد آوای انتظار همراه اول: 26466

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - بقیع و عرشیان

کد آوای انتظار همراه اول: 78490

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - شبایه

کد آوای انتظار همراه اول: 68993

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - با تو مانوسم

کد آوای انتظار همراه اول: 26464

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - میشنوی

کد آوای انتظار همراه اول: 99232

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - شده برپا محشری

کد آوای انتظار همراه اول: 10737

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - اذن ورود

کد آوای انتظار همراه اول: 10259

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - خرابه

کد آوای انتظار همراه اول: 68987

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - ایوان طلای تو

کد آوای انتظار همراه اول: 10416

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - مسلم بن عقیل 1

کد آوای انتظار همراه اول: 76341

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - مادرم می گفت

کد آوای انتظار همراه اول: 10728

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - نرو 1

کد آوای انتظار همراه اول: 76395

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - حسنی ام من

کد آوای انتظار همراه اول: 10727

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - گوشه گودال

کد آوای انتظار همراه اول: 26470

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - بازم محرم امد

کد آوای انتظار همراه اول: 68980

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - تا جان بود

کد آوای انتظار همراه اول: 78495

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - لطف علی

کد آوای انتظار همراه اول: 65573

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - بیا هم آشیان من

کد آوای انتظار همراه اول: 62746

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - دل منی حسین

کد آوای انتظار همراه اول: 62729

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - سفر آخر

کد آوای انتظار همراه اول: 78521

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - به خدا برای تو 2

کد آوای انتظار همراه اول: 65528

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - دل من تو کربلاته 1

کد آوای انتظار همراه اول: 10467

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - غروب مدینه چه دلگیره

کد آوای انتظار همراه اول: 78503

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - آسمون دلش میگیره

کد آوای انتظار همراه اول: 76410

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - شور محرم در سر ما

کد آوای انتظار همراه اول: 10265

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - ایوون نجف

کد آوای انتظار همراه اول: 78517

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - ای پسرم کجا میری

کد آوای انتظار همراه اول: 62677

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - صدای بارون پیچید 2

کد آوای انتظار همراه اول: 65533

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - یا جواد الایمه

کد آوای انتظار همراه اول: 78507

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - علی کیست 1

کد آوای انتظار همراه اول: 76422

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - کاروان حضرت عشق

کد آوای انتظار همراه اول: 62695

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - بی تو غریبم

کد آوای انتظار همراه اول: 76417

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - شب آه و ناله

کد آوای انتظار همراه اول: 76402

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - زد به لشکر پسر حیدر

کد آوای انتظار همراه اول: 64535

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - یاحسین تو روضت

کد آوای انتظار همراه اول: 62668

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - ماه عالمین

کد آوای انتظار همراه اول: 10260

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - فاطمه جان 2

کد آوای انتظار همراه اول: 76404

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - خواهم به زیر قدمت

کد آوای انتظار همراه اول: 78498

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - ارباب خوب و با وفا

کد آوای انتظار همراه اول: 69341

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - مناجات امام حسین 1

کد آوای انتظار همراه اول: 10250

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - چه بارگاهی

کد آوای انتظار همراه اول: 62681

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - ته گودال

کد آوای انتظار همراه اول: 26485

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - صلوات امام رضا

کد آوای انتظار همراه اول: 89018

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - رویای حرم

کد آوای انتظار همراه اول: 99228

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - مناجات حضرت امیر

کد آوای انتظار همراه اول: 99233

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - من دیدم

کد آوای انتظار همراه اول: 26476

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - تویی صاحب کرم

کد آوای انتظار همراه اول: 78496

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - ای تمام عشق بانو

کد آوای انتظار همراه اول: 76419

 

کد آهنگ پیشواز حمید علیمی همراه اول - ابر و باد و مه 1

کد آوای انتظار همراه اول: 65611

 

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">

دیدگاه ها  ۰  هیچ نظری هنوز ثبت نشده است