// ۳۰ خرداد ۰۱ ، ۱۰:۱۴

مجموعه کامل کد آهنگ پیشواز خوانندگان افغانستانی برای همراه اول با امکان پخش آنلاین، کد پیشواز خوانندگان مشهور افغانی مانند اجمل امید، احمد ظاهر، بلال اکبری، حشمت امید و نذیر خارا برای سرویس آوی انتظار همراه اول، کد پیشواز همراه اول افغانی

کد آهنگ پیشواز موسیقی افغانستانی برای همراه اولی‌ها با امکان پخش آنلاین و متن آهنگ پیشواز، کد پیشواز اجمل امید، کد آوای انتظار نذیر خارا، آهنگ پیشواز حشمت امید

کد پیشواز افغانی همراه اول اجمل امید

کد پیشواز همراه اول اجمل امید عمری است به امید صدایت نشستم

کد آوای انتظار همراه اول: 89540

دانلود

عمری است به امید صدایت نشستم

در انتظار شرفه پایت نشستم

کد پیشواز همراه اول اجمل امید دل مرا برده ای تو

کد آوای انتظار همراه اول: 89537

دانلود

دل مرا برده ای تو

قلب ما شکسته ای

با همه نشسته ای تو

از عشقم گذشته ای تو

 

کد پیشواز همراه اول اجمل امید یک دلبر گل اندام دیدم دویده میرفت

کد آوای انتظار همراه اول: 89530

دانلود

یک دلبر گل اندام دیدم دویده میرفت

از ما نکرده پرسان دیدم دویده میرفت

 

کد پیشواز همراه اول اجمل امید دلم بشکستی قربان سرت

کد آوای انتظار همراه اول: 89529

دانلود

دلم بشکستی قربان سرت

بی وفا هستی قربان سرت

 

کد پیشواز همراه اول اجمل امید دلبر

کد آوای انتظار همراه اول: 89527

دانلود

کد پیشواز همراه اول اجمل امید فال بین

کد آوای انتظار همراه اول: 89525

دانلود

کد پیشواز همراه اول اجمل امید هم دل تو را هم جان تو را

کد آوای انتظار همراه اول: 89524

دانلود

هم دل تو را

هم جان تو را

یا دل بده یا جان ببر

کد پیشواز همراه اول اجمل امید محبوب من

کد آوای انتظار همراه اول: 89519

دانلود

محبوب من عزیز من و مهربان من

ای نوگل شکفته به فصل خزان من

کد پیشواز همراه اول اجمل امید یارم دروغگوی بود

کد آوای انتظار همراه اول: 89505

دانلود

کد پیشواز موسیقی افغانستانی همراه اول احمد ظاهر

کد پیشواز همراه اول احمد ظاهر من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو

کد آوای انتظار همراه اول: 90343

دانلود

ای نشسته تو درین خانهٔ پر نقش و خیال
خیز ازین خانه برو، رخت ببر، هیچ مگو

من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو
پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو

 

کد پیشواز همراه اول احمد ظاهر ای تو ماه آسمان

کد آوای انتظار همراه اول: 90344

دانلود

ای تو ماه آسمان

کد پیشواز همراه اول احمد ظاهر ای مرغ صدف

کد آوای انتظار همراه اول: 90342

دانلود

کد پیشواز همراه اول احمد ظاهر ای تو قلب این چمن بلبل این انجمن

کد آوای انتظار همراه اول: 90341

دانلود

سوز قلبم جاودانی ، سیل اشکم ارغوانی 

ای تو ماه آسمان ، ثابت سیارگان 

ما من ای ماه من ، دوست ندارم جز تو 

چشمان تو ستاره ام ، در عشق تو بیچاره ام

ای تو قلب این چمن ، بلبل این انجمن 

من آن نیم که تو دانی ، چو برگ های خزانی 

ای تو قلب این چمن ، بلبل این انجمن 

ماه من ای ماه من ، دوست ندارم جز تو

کد پیشواز همراه اول احمد ظاهر من مست و تو دیوانه

کد آوای انتظار همراه اول: 90339

دانلود

از خانه بیرون رفتم مستیم به پیش آمد

در هر نظرش مضمر صد گلشن و کاشانه

من مست و تو دیوانه ما را که برد خانه

صد بار تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه

کد پیشواز همراه اول احمد ظاهر میروم خسته و افسرده و زار

کد آوای انتظار همراه اول: 90338

دانلود

بخدا غنچه شادی بودم
دست عشق آمد و از شاخم چید
شعله آه شدم، صد افسوس
که لبم باز بر آن لب نرسید

میروم خسته و افسرده و زار
سوی منزلگه ویرانه خویش
بخدا میبرم از شهر شما
دل شوریده و دیوانه خویش

کد پیشواز همراه اول احمد ظاهر دانی که دلدارم تویی

کد آوای انتظار همراه اول: 90336

دانلود

دانی که دلدارم تویی دانم خریدارم تویــی

یارم تویی یارم تویی شادی ازین شییدائیم

تنهــــا تویی تنهـــا تویی در خلوت تنهاییم

تنها تو میخواهی مــرا با این همه رســواییم

کد پیشواز همراه اول احمد ظاهر در شهر یکی کس را هشیار نمی بینم

کد آوای انتظار همراه اول: 90335

دانلود

در شهر یکی کس را هشیار نمی‌بینم

هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه

من مست و تو دیوانه ما را که برد خانه

صد بار تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه

کد پیشواز همراه اول احمد ظاهر گر چه میان آتشم با یاد روی تـو خوشم

کد آوای انتظار همراه اول: 90333

دانلود

گر چه میان آتشم با یاد روی تـو خوشم

از غم قدحها میکشم وه زین قدح پیمانیم

تنهــــا تویی تنهـــا تویی در خلوت تنهاییم
 

کد پیشواز همراه اول احمد ظاهر خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم

کد آوای انتظار همراه اول: 90332

دانلود

شب چو در بستم و مست از می‌ نابش کردم

ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم

دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا

گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم

منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم

آنقدر گریه نمودم که خرابش کردم

شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع

آتشی در دلش افکندم و آبش کردم

غرق خون بود و نمی خفت ز حسرت فرهاد

خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم

دل که خونابهٔ غم بود و جگرگوشه دهر

بر سر آتش جور تو کبابش کردم

زندگی کردن من مردن تدریجی بود

آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم

کد پیشواز همراه اول احمد ظاهر گنج

کد آوای انتظار همراه اول: 90329

دانلود

کد پیشواز همراه اول احمد ظاهر کنم معالجه یک سر به صالحان می کوثر

کد آوای انتظار همراه اول: 90328

دانلود

کنم معالجه یک سر به صالحان می کوثر

به شرط آنکه نگیرند این پیاله ز دستم

نگاه کن نگاه کن که نریزد دهی چو باده بدستم

کد پیشواز همراه اول احمد ظاهر من آن نیم که تو دانی

کد آوای انتظار همراه اول: 90327

دانلود

من آن نیم که تو دانی ، چو برگ های خزانی 

ای تو قلب این چمن ، بلبل این انجمن

کد پیشواز همراه اول من غلام قمرم احمد ظاهر

کد آوای انتظار همراه اول: 90326

دانلود

من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو

پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو

کد پیشواز همراه اول احمد ظاهر اشک های من

کد آوای انتظار همراه اول: 90324

دانلود

اشک های من هم چو قطره های باران است پیش یارم

 

کد پیشواز همراه اول احمد ظاهر دور از تو وجودم

کد آوای انتظار همراه اول: 90299

دانلود

کد پیشواز همراه اول احمد ظاهر میخندم اگر امشب با یاد تو میخندم

کد آوای انتظار همراه اول: 90298

دانلود

ای کوکب رخشانم ای زهره تابانم

برتاب به ایمانم در هجر تو تا چندم

تو با همه پیوستی از من همه بگسستی

من از همه گر بگسستم تا خود به تو پیوندم

میخندم اگر امشب با یاد تو میخندم

غمگینم اگر بینی از هجر تو غمگینم

کد پیشواز همراه اول احمد ظاهر قـدح را سـر کنید

کد آوای انتظار همراه اول: 90293

دانلود

قـدح را سـر کنید، شب را سحر کنید
غـــم دنیا را از سـر بـه در کنید

کد پیشواز همراه اول احمد ظاهر رسـم دو رنگی آیـیـن ما نـیـسـت

کد آوای انتظار همراه اول: 90292

دانلود

رسـم دو رنگی آیـیـن ما نـیـسـت
یکرنگ بــاشـد روز و شـب مـن

قـدح را سـر کنید، شب را سحـــر کنید
غـــم دنیا را از سـر بـه در کنید

کد پیشواز همراه اول احمد ظاهرایا صیاد رحمی کن

کد آوای انتظار همراه اول: 90290

دانلود

ایا صیّاد رحمی کن، مرنجان نیم‌جانم را

بکَن بال و پرم، امّا مسوزان استخوانم را

اگر قصد شکارم داشتی اینک اسیرم من

دگر از باغ بیرون شو، مسوزان آشیانم را

به گردن بسته‌ای چون رشتهٔ بر پای زنجیرم

مروّت کن اجازت ده که بگشایم زبانم را

کد پیشواز همراه اول احمد ظاهر شـدم از یاد تو فراموش

کد آوای انتظار همراه اول: 90288

دانلود

شـدم از یاد تو فراموش
تـو رفـتـی پـیــر شـد بَـیـن مــا آغــوش

قـدح را سـر کنید، شب را سحر کنید
غـــم دنیا را از سـر بـه در کنید

کد پیشواز همراه اول احمد ظاهر تنها تویی تنها تویی در خلوت تنهاییم

کد آوای انتظار همراه اول: 90286

دانلود

تنها تویی تنها تویی در خلوت تنهاییم

تنها تو میخواهی مــرا با این همه رسواییم

کد پیشواز همراه اول احمد ظاهر چه نیاز بود

کد آوای انتظار همراه اول: 90285

دانلود

کد پیشواز همراه اول صحبت عشق احمد ظاهر

کد آوای انتظار همراه اول: 90284

دانلود

کد پیشواز همراه اول احمد ظاهر نگاه کن نگاه کن که نریزد دهی چو باده بدستم

کد آوای انتظار همراه اول: 90283

دانلود

نگاه کن که نریزد دهی چو باده بدستم

فدای چشم تو ساقی بهوش باش که مستم

کد پیشواز همراه اول احمد ظاهر ز گریه آخرم این شد

کد آوای انتظار همراه اول: 90282

دانلود

ز گریه آخرم این شد نتیجه در پی زلفش

که در میان دو دریای خون فتاده نشستم

نگاه گن نگاه کن نگاه کن

نگاه کن که نریزد دهی چو باده بدستم 

کد پیشواز همراه اول احمد ظاهر سنگ بارانم مکن

کد آوای انتظار همراه اول: 89511

دانلود

سنگ بارانم مکن ، ای آسمان بالم شکسته

سنگ بارانم مکن، ای آسمان بالم شکسته

چون گریـزم زیـن کمین گاهی بلا با پای بسته

تـــــــــــیربارانم نکن صیاد که بالهایم شکسته 

در قـــــفس جایـــــــم نکن نا مهربان بالم شکسته

کد پیشواز افغانستانی همراه اول بلال اکبری

کد پیشواز همراه اول بلال اکبری از سوز دل میخوانم از مرگ پدر جانم

کد آوای انتظار همراه اول: 89541

دانلود

از سوز دل میخوانم از مرگ پدر جانم

از این دنیای فانی وداع کرد پدر جانم

رفت چراغ دل من روشنی منزل من

کد پیشواز همراه اول بلال اکبری چرا فکرت پریشان است گل من

کد آوای انتظار همراه اول: 89536

دانلود

چرا فکرت پریشان است گل من

چرا چشمت به گریان است گل من

تو را گفتم مشین بر چشم مردم

چرا فکرت پریشان است گل من

بگردم چشم جادوی نگارم

کد پیشواز همراه اول بلال اکبری به قربان سر و پای تو میشم مادر من

کد آوای انتظار همراه اول: 89520

دانلود

به قربان سر و پای تو میشم مادر من

فدای چشم نمناک تو میشم مادر من

کد پیشواز همراه اول بلال اکبری نشو

کد آوای انتظار همراه اول: 89517

دانلود

کد پیشواز همراه اول بلال اکبری جور بی وفایی

کد آوای انتظار همراه اول: 89516

دانلود

مینالم یا الهی از جور بی وفایی

کد پیشواز آهنگ افغانی همراه اول حشمت امید

کد پیشواز همراه اول حشمت امید بازم سفر میکنم

کد آوای انتظار همراه اول: 89538

دانلود

بازم سفر می کنم گشت و گذر می کنم

اما بدون تو فقط عمر هدر میکنم

خیال مکن که بر کسی جز تو نظر می کنم

دلبر شیرین من عزیز دیرینه من

چه کنم که زندگانی به غمت سفر کنم

جای تو خالی جای تو خالی

کد پیشواز همراه اول حشمت امید باران میبارد امشب دلم غم دارد امشب

کد آوای انتظار همراه اول: 89539

دانلود

باران میبارد امشب دلم غم دارد امشب

آرام جان خسته سر میسپارد امشب

در نگاهت مانده چشمم

شاید از فکر سفر برگردی امشب

از تو دارم یادگاری

کد پیشواز همراه اول حشمت امید داغ دل

کد آوای انتظار همراه اول: 89542

دانلود

کد پیشواز همراه اول حشمت امید لیلای من کجایی

کد آوای انتظار همراه اول: 89522

دانلود

لیلای من کجایی مجنونت هستم

نشسته در بیابان عاشق و مستم

کد پیشواز همراه اول حشمت امید نازنینی

کد آوای انتظار همراه اول: 89515

دانلود

کد پیشواز همراه اول نذیر خارا

کد پیشواز همراه اول نذیر خارا شیر خدا علی

کد آوای انتظار همراه اول: 89532

دانلود

در بیشه وجود تو شیر خدا علی

کد پیشواز همراه اول نذیر خارا دق دق این قلب من است

کد آوای انتظار همراه اول: 89534

دانلود

دق دق این قلب من است که برای تو می تپد

ای اشک من است که برای تو می چکد

کد پیشواز همراه اول نذیر خارا لذت افطار

کد آوای انتظار همراه اول: 89535

دانلود

کد پیشواز همراه اول نذیر خارا در قفس جایم مده

کد آوای انتظار همراه اول: 89531

دانلود

در قفس جایم نده نامهربان بابای من

سنگ بارانم نکن ای آسمان بالم شکست

کد پیشواز همراه اول نذیر خارا دیار نازنینم

کد آوای انتظار همراه اول: 89528

دانلود

دیار نازنینم دیار مهربانم

ترانه ها بخوانم برای 

الهی ملک ما را با عشق آوازه گردان

کد پیشواز همراه اول نذیر خارا دنیا دو سه روزه

کد آوای انتظار همراه اول: 89526

دانلود

کد پیشواز همراه اول نذیر خارا به میدان آمده

کد آوای انتظار همراه اول: 89523

دانلود

کد پیشواز همراه اول نذیر خارا تو را دارم

کد آوای انتظار همراه اول: 89521

دانلود

کد پیشواز همراه اول نذیر خارا مرا غرق شب نموده

کد آوای انتظار همراه اول: 89518

دانلود

کد پیشواز همراه اول نذیر خارا رفتی ز پیشم

کد آوای انتظار همراه اول: 89514

دانلود

رفتی ز برم دلبرکم بی خبرم

هر جایی بروم بیایی در نظرم

کد پیشواز همراه اول نذیر خارا رهروی

کد آوای انتظار همراه اول: 89513

دانلود

کد پیشواز همراه اول نذیر خارا شب های خوش عید تو ای یار مبارک

کد آوای انتظار همراه اول: 89510

دانلود

شبهای خوش تو ای یار مبارک

بسیار مبارک بسیار مبارک

روزهای خوش عید تو ای یار مبارک

بسیار مبارک بسیار مبارک

کد پیشواز همراه اول نذیر خارا شیرین جان

کد آوای انتظار همراه اول: 89509

دانلود

کد پیشواز همراه اول نذیر خارا شوخی پرواز من

کد آوای انتظار همراه اول: 89508

دانلود

کد پیشواز همراه اول نذیر خارا تو باشی کنارم دگر غم ندارم

کد آوای انتظار همراه اول: 89507

دانلود

تو باشی کنارم دگر غم ندارم

ای گل بهارم بی تو بیقرارم

 

کد پیشواز همراه اول نذیر خارا تو نامه های مرا پاره کردی

کد آوای انتظار همراه اول: 89506

دانلود

تو نامه های مرا پاره کردی

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">

دیدگاه ها  ۰  هیچ نظری هنوز ثبت نشده است